Visi dan Misi

VISI JABATAN

Ke Arah Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Tanah Yang Cekap Berteraskan Perkhidmatan Yang Mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang.

MISI JABATAN

Memberikan perkhidmatan yang unggul dan cemerlang dalam pengurusan dan pentadbiran tanah yang dinamik dan berintegriti.

TARIKH KEMASKINI : 26 MAC 2018