Jabatan Tanah dan Galian Perlis

icon MAKLUMAN TERKINI

NOTIS PEMAKLUMAN PEMAKAIAN PELITUP MUKA

makluman30nov2022

  • Pihak Pengurusan telah memutuskan bagi setiap pelanggan yang berurusan di dalam ruangan pejabat diwajibkan memakai pelitup muka bagi mengelakkan penularan atau penyebaran penyakit berjangkit.
  • Pemakaian pelitup muka akan berkuatkuasa pada 1 Disember 2022.

Dikemaskini pada: 30 NOVEMBER 2022

JADUAL WAKTU PENGOPERASIAN KAUNTER BULAN RAMADHAN

OPERASI_RAMADHAN_2023

23 Mac 2023 hingga 21 April 2023

Hari :

Isnin - Khamis

Masa :

8:30 pagi - 12:30 tengahari 02:00 petang - 04:00 petang

Hari :

Jumaat

Masa :

08:30 pagi - 12:30 tengahari

02:30 petang - 03:30 petang

 

 


Dikemaskini pada: 22 Mac 2023

 

icon AKTIVITI/PERISTIWA TERKINI

TINDAKAN PENGUATKUASAAN JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS DI BAWAH SEKSYEN 100 KANUN TANAH NEGARA TERHADAP PEMILIK TANAH YANG GAGAL MENJELASKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH

TINDAKAN PENGUATKUASAAN NOTIS 8A

Pihak Berkuasa Negeri Perlis memandang serius terhadap keengganan pemilik cukai yang tidak membayar cukai tanah. Isu tunggakan cukai tanah adalah satu isu yang serius bagi negeri ini yang mana jumlah tunggakan semasa adalah sebanyak RM16,907,978.74 melibatkan 34,178 hak milik tanah.

Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis telah mengeluarkan sebanyak 3,205 notis kepada pemilik tanah yang melibatkan: 2,101 Notis Peringatan Tunggakan Cukai Tanah; 1,087 notis secara SMS; lapan (8) Notis 6A (Notis Tuntutan Tunggakan Sewa) dan sembilan (9) Notis 8A (Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan) pada tahun ini.

Kegagalan pemilik tanah melunaskan cukai tanah akan menyebabkan tanah dilucuthak/dirampas oleh Pihak Berkuasa Negeri sebagaimana termaktub di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara [Akta 828]. Pada tahun ini, sembilan (9) hak milik telah dikeluarkan Notis 8A dan kesemua tanah ini telah dilucuthak dan kembali menjadi milik Tanah Kerajaan. Perampasan ini melibatkan jumlah tunggakan cukai tanah bernilai RM545,336.61 yang mana berkeluasan 26,195.0293 meter persegi.

Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis mengambil kesempatan ini untuk memperingati pemilik-pemilik tanah agar sentiasa memastikan cukai tanah dijelaskan pada masa yang sepatutnya.

"CUKAI TANAH TANGGUNGJAWAB KITA"

Lihat gambar di GALERI.

PROGRAM TURUN PADANG PENYERAHAN NOTIS PERINGATAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI JTGPS

Program turun padang JTGPs untuk menyerahkan Notis Peringatan Tunggakan Cukai Tanah kepada pemilik tanah yang belum menjelaskan bayaran tunggakan cukai tanah telah diadakan pada 9 Ogos sehingga 16 Ogos 2022.

"CUKAI TANAH TANGGUNGJAWAB KITA"

Lihat gambar di GALERI.

 

icon PAUTAN PANTAS

Bayaran JomPay e-Semakan
   
Maklum Balas

Jabatan Tanah Dan Galian Perlis