Ketua Pegawai Digital (CDO)


ENCIK EFFIE SYAMSYURIJAL BIN OTHMAN
Timbalan Pengarah Tanah
Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis,
Jalan Penjara, 01000 Kangar, Perlis.
Tel : 04-9765501
Fax : 04-9763773
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB CHIEF DIGITAL OFFICER (CDO)

1. Meneraju inisiatif pendigitalan di kementerian/agensi melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital.
2. Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan principle-based melalui penggunaan data dan teknologi digital.
3. Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital di kementerian/ agensi berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Government melalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul.
4. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Design dan bajet pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan.
5. Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:

  • Memastikan PSP agensi selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan.
  • Memastikan blueprint Enterprise Architecture (EA) agensi tersedia.
  • Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi & menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.

6. Melaporkan pelaksanaan dan kemajuan transformasi pendigitalan kepada YBhg Ketua Setiausaha Negara (KSN) sebagai Pengerusi Kluster Kerajaan di bawah Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara melalui urus setia kluster kerajaan.