bilangan transaksi

perkhidmatan atas talian

LAPORAN KUTIPAN pembayaran cukai tanah melalui jompay
bagi tahun 2017

TEMPOH CARA BAYARAN BILANGAN TRANSAKSI JUMLAH KUTIPAN
01/01/2017 hingga 31/03/2017 JOMPAY 806 RM 123,049.83
01/04/2017 hingga 30/06/2017 JOMPAY 198 RM 437,809.40
01/07/2017 hingga 30/09/2017 JOMPAY 51 RM 11,276.10
01/10/2017 hingga 31/12/2017 JOMPAY 56 RM 34,070.05

LAPORAN KUTIPAN pembayaran cukai tanah melalui cimbclicks
bagi tahun 2017

TEMPOH CARA BAYARAN BILANGAN TRANSAKSI JUMLAH KUTIPAN
01/01/2017 hingga 31/03/2017 IBK-CIMBCLICKS 192 RM 12,823.69
01/04/2017 hingga 30/06/2017 IBK-CIMBCLICKS 31 RM 2,367.95
01/07/2017 hingga 30/09/2017 IBK-CIMBCLICKS 1 RM 180.00
01/10/2017 hingga 31/12/2017 IBK-CIMBCLICKS 11 RM 966.00

LAPORAN permohonan tukar alamat
bagi tahun 2017

TEMPOH SISTEM ATAS TALIAN BILANGAN TRANSAKSI
01/01/2017 hingga 31/03/2017 TUKAR ALAMAT 12
01/04/2017 hingga 30/06/2017 TUKAR ALAMAT 4
01/07/2017 hingga 30/09/2017 TUKAR ALAMAT 0
01/10/2017 hingga 31/12/2017 TUKAR ALAMAT 0

LAPORAN ADUAN JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS
bagi tahun 2017

BULAN Bilangan Aduan
Terima Dalam Tindakan Dalam Tindakan (%) Jumlah Selesai Selesai (%)
JANUARI 4 0 0 4 100
FEBRUARI 10 0 0 10 100
MAC 3 0 0 3 100
APRIL 6 0 0 6 100
MEI 0 0 0 0 100
JUN 1 0 0 1 100
JULAI 2 0 0 2 100
OGOS 1 0 0 1 100
SEPTEMBER 2 0 0 2 100
OKTOBER 1 0 0 1 100
NOVEMBER  1 0 0 1 100
DISEMBER 2 0 0 2 100
JUMLAH 33 0 0 33 100
Tarikh kemaskini : 28 Disember 2017