Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis TIDAK MENGENAKAN SEBARANG CAJ TAMBAHAN bagi urusan-urusan pembangunan tanah selain yang telah dimaklumkan/dibuat bayaran dengan resit rasmi di kaunter. Sebarang kos lain yang dikenakan adalah tertakluk kepada kos yang ditetapkan pihak Juruukur Berlesen yang dilantik oleh pihak pemilik/tuan tanah. Maklumat dan pertanyaan tentang kenaikan fi/bayaran Juruukur Berlesen bolehlah dikemukakan kepada:

LEMBAGA JURUUKUR TANAH MALAYSIA
Aras 5-7, Wisma LJT
Lorong Perak
Pusat Bandar Melawati
53100 Kuala Lumpur
Tel: 03-4108 5191
Faks: 03-4108 5178
Emel: secretary@ljt.org.my