perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit Perundangan

Unit yang bertanggungjawab dalam memastikan dapat memberi perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan serta memastikan sistem pengurusan perundangan tanah yang berkualiti dan berkesan.

kembali