perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit penguatkuasa

Unit yang bertanggungjawab dalam memastikan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan tanah dipatuhi. Tanggungjawab ini termasuklah mengambil tindakan ke atas pemilik yang telah melaksanakan aktiviti melanggar syarat tanah; pencerobohan tanah Kerajaan, pemantauan aktiviti pengkuarian dan memproses permohonan hak lalu lalang.

kembali