perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit penguatkuasa

Unit yang bertanggungjawab dalam memastikan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan tanah dipatuhi. Tanggungjawab ini termasuklah mengambil tindakan ke atas pemilik yang telah melaksanakan aktiviti melanggar syarat tanah, pencerobohan tanah Kerajaan, pemantauan aktiviti pengkuarian dan memproses permohonan hak lalu lalang.

kembali