perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit Pembangunan bertanggungjawab dalam memproses permohonan pembangunan tanah seperti berikut –

  1. Permohonan pecah bahagian tanah;
  2. Permohonan pecah sempadan tanah;
  3. Permohonan penyatuan tanah;
  4. Permohonan ubah syarat tanah; dan
  5. Permohonan serah balik dan mohon semula tanah.

kembali