perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit Pelupusan dan Teknikal yang bertanggungjawab dalam memproses permohonan –

  1. Pemberimilikan tanah Kerajaan;
  2. Pelupusan tanah bawah tanah;
  3. Perezaban tanah Kerajaan;
  4. Lesen Pendudukan Sementara tanah Kerajaan (TOL);
  5. Permit Pemindahan Bahan Batuan; dan
  6. Permit bagi penggunaan ruang udara atas tanah Kerajaan dan tanah rezab.