perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit pentadbiran dan kewangan

Unit yang bertanggungjawab dalam menguruskan segala urusan pentadbiran, kewangan dan pengurusan sumber manusia. Unit ni juga bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan keselamatan pekerja, bangunan, dokumen dan ICT dilaksanakan mengikut prosedur.

kembali