perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit hasil

Unit yang bertanggungjawab dalam menerima dan mengutip hasil Kerajaan Negeri yang berkaitan dengan pengurusan tanah.  Unit ini juga bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan penguatkuasaan kutipan tunggakan cukai tanah dan kuasa yang diberikan adalah sehingga proses pelucuthakan tanah bagi pemilik yang tegar dalam membayar tunggakan cukai tanah.

kembali