perkhidmatan dan servis

di JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Unit Data dan Hasil yang bertanggungjawab dalam: –

  1. Menerima dan mengutip hasil Kerajaan Negeri yang berkaitan dengan pengurusan tanah;
  2. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan kutipan tunggakan cukai tanah dan kuasa yang diberikan adalah sehingga proses pelucuthakan tanah bagi pemilik yang tegar dalam membayar tunggakan cukai tanah;
  3. Pengurusan ICT.

kembali