PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) UNTUK TANAH LANDED DALAM TEMPOH SATU HARI BAGI TAHUN 2019

BULAN JUMLAH
PERMOHONAN
PENDAFTARAN 1 HARI PERATUS SIAP 1 HARI(%) PENDAFTARAN > 1 HARI PERATUS SIAP > 1 HARI(%)
JANUARI 256 256 100.0% 0 0.0%
FEBRUARI 183 183 100.0% 0 0.0%
MAC 300 300 100.0% 0 0.0%
APRIL 302 302 100.0% 0 0.0%
MEI 247 247 100.0% 0 0.0%
JUN 225 225 100.0% 0 0.0%
JULAI 216 216 100.0% 0 0.0%
OGOS 172 163 94.8% 9 5.2%
SEPTEMBER 255 255 100.0% 0 0.0%
OKTOBER          
NOVEMBER          
DISEMBER          
JUMLAH 2156 2147 99.6% 9 0.4%


 

Tarikh kemaskini :08 OKTOBER 2019