PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) UNTUK TANAH LANDED DALAM TEMPOH SATU HARI BAGI TAHUN 2020

BULAN JUMLAH
PERMOHONAN LENGKAP
PENDAFTARAN 1 HARI PERATUS SIAP 1 HARI PENDAFTARAN > 1 HARI PERATUS SIAP > 1 HARI
JANUARI 261 255 97.7% 6 2.3%
FEBRUARI 271 238 87.8% 33 12.2%
MAC 157 134 85.4% 23 14.6%
APRIL TIADA PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH KERANA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
MEI          
JUN          
JULAI          
OGOS          
SEPTEMBER          
OKTOBER          
NOVEMBER          
DISEMBER          
JUMLAH 689 627 91.0% 62 9.0%


PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) UNTUK TANAH LANDED DALAM TEMPOH SATU HARI BAGI TAHUN 2019

BULAN JUMLAH
PERMOHONAN LENGKAP
PENDAFTARAN 1 HARI PERATUS SIAP 1 HARI PENDAFTARAN > 1 HARI PERATUS SIAP > 1 HARI
JANUARI 256 256 100.0% 0 0.0%
FEBRUARI 183 183 100.0% 0 0.0%
MAC 300 300 100.0% 0 0.0%
APRIL 302 302 100.0% 0 0.0%
MEI 247 247 100.0% 0 0.0%
JUN 225 225 100.0% 0 0.0%
JULAI 216 216 100.0% 0 0.0%
OGOS 172 163 94.8% 9 5.2%
SEPTEMBER 255 255 100.0% 0 0.0%
OKTOBER 254 254 100.0% 0 0.0%
NOVEMBER 253 191 75.5% 62 24.5%
DISEMBER 275 275 100% 0 0.0%
JUMLAH 2663 2592 97.3% 71 2.7%

 

Tarikh kemaskini :10 MAC 2020