PENAFIAN

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Tanah dan Galian Perlis (”PTGPs”, “kami”) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh PTGPs. Maklumat yang dikumpulkan adalah bagi tujuan rujukan umum sahaja.

PTGPs tidak membuat apa-apa pernyataan atau waranti berkenaan dengan portal dan maklumat dan bahan terkandung dalam laman web dan tidak akan bertanggungjawab sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan , termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain termasuk penggunaan Google Translate untuk pilihan bahasa selain Bahasa Melayu. Dimaklumkan bahawa penggunaan Google Translate untuk pilihan bahasa selain Bahasa Melayu adalah tidak tepat 100%.