KEPUTUSAN SEBUTHARGA/TENDER

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

Tiada keputusan buat masa ini.

Tarikh kemaskini: 14 Disember 2017