borang bagi urusan di ptg

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

BIL
BORANG
TAJUK / tujuan / arahan
1.
Borang 14A
(SEK 215,
217,218)
PINDAHMILIK TANAH, BAHAGIAN ATAU PUSAKA
Tujuan untuk melakukan urusan pindahmilik tanah.
Borang ini perlu dicetak depan dan belakang dalam saiz A3.
2. Borang 12A
(SEK 197)
PERMOHONAN UNTUK MENYERAH BALIK TANAH
Borang yang digunakan untuk serah balik tanah
3. Borang 12D
(SEK 204A)
PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA
Borang yang digunakan untuk serah balik tanah dan 
pemberimilikan semula tanah di bawah hakmilik sementara
4. Borang Consent
PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK,GADAIAN DAN
PINDAH MILIK & GADAIAN
Borang digunakan untuk consent bagi pindahmilik,
gadaian dan pindahmilik & gadaian (serentak)
5. Akta Akuan
Berkanun
1960
(Seksyen 2)
SURAT AKUAN SUMPAH PINDAH MILIK TANAH
Borang digunakan untuk surat akuan sumpah kepada 
penjual dan penerima atas urusan pindah milik tanah

PENAFIAN : Adalah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk kepada Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis sebelum melakukan sebarang urusan berkaitan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab terhadap tindakan yang dibuat sekiranya berlaku perubahan pada borang yang dimuat naik ini.

Tarikh kemaskini: 26 Oktober 2023