borang / dokumen berkaitan ict

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

BIL
BORANG
TAJUK / tujuan / arahan
1.
Borang Pengurusan ID &
Kata Laluan
BORANG PENGURUSAN ID DAN KATA LALUAN
Untuk reset kata laluan atau permohonan
id baru untuk kegunaan sistem di PTG
2. Tatacara Penggunaan Internet &
Mel Elektronik PTG Perlis
DOKUMEN (SOP) BAGI PENGGUNAAN INTERNET &
MEL ELEKTRONIK DI PTG PERLIS
3.

Surat Aku Janji Keselamatan
Sistem Pendaftaran Tanah
Berkomputer (SPTB)

SURAT AKU JANJI KESELAMATAN SPTB
Perlu dibaca dan ditandatangani oleh
setiap pengguna SPTB di PTG Perlis

PENAFIAN : Adalah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk kepada Unit ICT PTG Perlis sebelum melakukan sebarang urusan berkaitan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab terhadap tindakan yang dibuat sekiranya berlaku perubahan pada borang yang dimuat naik ini.