eBayar Perlis

pembayaran cukai tanah online

Lakukan Pembayaran Cukai Tanah Anda melalui eBayar Perlis

eBayar Perlis

Portal EBayar Negeri Perlis merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Perlis ke arah “Perlis GO Digital”. Portal ini menyediakan pembayaran terhadap pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan agensi dibawah Kerajaan Negeri Perlis secara atas-talian melalui FPX (online banking) dan MiGS (Kad Debit/Kredit) dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad. Pelanggan boleh membuat pembayaran cukai tanah dengan memilih agensi Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis.

Pembayaran cukai tanah boleh dibuat di Portal EBayar Negeri Perlis