keterangan

Sebarang bentuk aktiviti seperti mendirikan bangunan, melakukan aktiviti pertanian atau penternakan, mengeluarkan batu-batuan dan sebagainya ke atas Tanah Kerajaan oleh sesiapa sahaja termasuk bekas pemilik tanah tersebut, boleh dianggap sebagai menceroboh Tanah Kerajaan.

tindakan atas penceroboh

Tindakan menceroboh atau mengalihkan batu-batuan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 425 dan 426 Kanun Tanah Negara 1965.