visi dan misi

jabatan tanah dan galian perlis

visi misi jabatan

Kami berusaha meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi rakyat melalui tindakan-tindakan pelupusan tanah, penukaran jenis syarat tanah, pengambilan balik tanah dan lain-lain perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar kerajaan.Mewujudkan sistem yang cekap dan berkesan bagi pendaftaran hakmilik tanah, urusan pentadbiran tanah dan semua jenis rekod tanah mengikut kehendak undang-undang dan peraturan;

Memaksimakan kutipan hasil negeri disamping mencari dan menambah punca-punca hasil lain dari sumber tanah dan galian.