notis sebutharga/tender

LAMAN WEB RASMI JABATAN TANAH DAN GALIAN PERLIS

JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS
KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan : Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 0206001 – Alat Tulis (tidak termasuk borong dan semua jenis kertas) yang  mana tempoh pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi menyertai sebut harga berikut:

Borang sebut harga diedarkan secara percuma dan boleh didapati di Unit Pentadbiran Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis, Jalan Penjara, 01000 Kangar, Perlis. Sila bawa dan sertakan bersama cop rasmi syarikat, sesalinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan, dan Sijil Bumiputera (sekiranya berkaitan). Penyebut harga perlu memahami syarat-syarat sebut harga sebelum menyertainya.

Tawaran sebut harga hendaklah dikemukan terus kepada Unit Pentadbiran Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis, Jalan Penjara, 01000 Kangar, Perlis melalui kaedah serahan tangan, pos daftar atau email.

Tawaran sebut harga hendaklah dihantar sebelum jam 12.00 tengah hari, 15 MAC 2018 (KHAMIS). Tawaran yang LEWAT DIKEMUKAKAN tidak akan dipertimbangkan.
Penyebut harga yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

Puan Ku Hasnah Binti Ku Abidin                 : 04-9765501
(kuhasnah@ptgps.gov.my)

Siti Nor Syamimi Binti Halim                         : 04-9765501
(sn.syamimi@ptgps.gov.my)

 

Tarikh kemaskini: 6 Mac 2018