kategorikhusus untuk kakitangan

Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Wajib

Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki): RM
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat: Hari (Maksimum 150 Hari)
Cuti Tanpa Gaji Hari Bulan Tahun
Umur bersara   55       56        58       60 

Tarikh Persaraan Wajib:
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan
Pencen Sebulan: RM
Ganjaran: RM  
Ganjaran Cuti Rehat RM


 

 

 

 

 

 

* Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada.

--Nota : Ini adalah pengiraan anggaran sahaja dan diperolehi dari JPA (pautan)

 


  RAKYAT   KERAJAAN   PEGUAM   BANTUAN