jabatan tanah dan galian perlis

JALAN PENJARA,01000 kangar perlis

Bil cukai tanah tidak diterima? Bimbang bayaran online yang dibuat tidak dikemaskini? Semakan alamat betul atau tidak? Kini anda boleh menyemak maklumat hakmilik dan maklumat bayaran yang dibuat dengan mudah melalui sistem semakan cukai tanah atas talian yang dikenali sistem esemakan. Sistem ini membolehkan anda untuk mencetak bil cukai tanah terkini anda. Layarinya sekarang!

POPULAR DI LAMAN WEB RASMI PTG PERLIS