muat turun pelbagai jenis borang

Borang Unit Pembangunan

Pilih borang yang berkenaan untuk memuat turun.

NAMA BORANG
SEKSYEN
TAJUK / KEGUNAAN
Borang 4A
(Tiada)

67 

Lesen Pendudukan Sementara


124

Memorandum pengubahan syarat-syarat, sekatan-sekatan dan kategori penggunaan


124

Notis bahawa bayaran kena di bayar


137

Permohonan pecah bahagian tanah, setiap hakmilik


142

Permohonan pecah bahagian tanah, setiap hakmilik


148

Permohonan penyatuan tanah, setiap hakmilik


197

Permohonan untuk menyerahkan balik tanah(mengenai kesemua tanah itu)


200

Permohonan untuk menyerahkan balik tanah(mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja)


204(A)

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula


 

Borang Permohonan Mendapat Semula Lesen Menduduki Sementara

 
Borang Permohonan Ubah Syarat Tanah


Kembali ke Laman Sebelumnya
  RAKYAT   KERAJAAN   PEGUAM   BANTUAN