Perhatian

Sebelum memuat turun borang, sila pastikankan komputer anda mempunyai Adobe Reader. Klik di bawah untuk memuat turun.

 

Kaedah memuat turun

Kaedah memilih borang yang betul adalah dengan mengenalpasti terlebih dahulu tujuan atau kegunaan anda. Kemudian anda boleh membuat muat turun borang berdasarkan tajuk yang berkaitan.

Pilih unit mana yang berkenaan untuk memuat turun.

Pendaftaran - cth: Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan
Pembangunan - cth: Permohonan pecah bahagian tanah, setiap hakmilik, Ubah Syarat.
Penguatkuasaan - cth: Lesen Pendudukan Sementara
Pelupusan - cth: Permohonan Tanah Kerajaan, Borang Maklumat Pemohon
Pesaka - cth: Permohonan Pembahagian Pesaka (Bicarakuasa)

Hasil - cth: Notis Tuntutan : Hasil Terhutang
Teknikal - cth: Borang Permintaan Ukur
 

Borang Unit Pembangunan

BORANG
SEKSYEN
TAJUK / KEGUNAAN
Borang 4A
(Tiada)

67 

Lesen Pendudukan Sementara


124

Memorandum pengubahan syarat-syarat, sekatan-sekatan dan kategori penggunaan


124

Notis bahawa bayaran kena di bayar


137

Permohonan pecah bahagian tanah, setiap hakmilik


142

Permohonan pecah bahagian tanah, setiap hakmilik


148

Permohonan penyatuan tanah, setiap hakmilik


197

Permohonan untuk menyerahkan balik tanah(mengenai kesemua tanah itu)


200

Permohonan untuk menyerahkan balik tanah(mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja)


204(A)

Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula


 

Borang Permohonan Mendapat Semula Lesen Menduduki Sementara

 
Borang Permohonan Ubah Syarat Tanah

 

  • Ikuti Kami

Galeri Foto

Lagi

Pautan