Sila Ambil Perhatian

Jelaskan tunggakan cukai tanah anda

Tindakan penguatkuasaan sedang dijalankan

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Jabatan Tanah dan Galian Perlis!

Hubungi Kami: Jabatan Tanah dan Galian Perlis, Jalan Penjara, 01000 Kangar Perlis. Tel: 04-9765501

Pengumuman Terkini!

Sila Ambil Perhatian. Tindakan penguatkuasaan pelucuthakan (perampasan) tanah sedang dilaksanakan ke atas hakmilik yang mempunyai tunggakan sewa (cukai) tanah.Sila klik di sebelah untuk maklumat lanjut.

Pautan Perkhidmatan Pantas

"Kami berusaha meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi rakyat melalui tindakan-tindakan pelupusan tanah, penukaran jenis syarat tanah, pengambilan balik tanah dan lain-lain perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar kerajaan." - Objektif PTG